Kiutazás előtt

Az ERASMUS keretében történő kiutazás feltételei:

  • A megfelelő kari / centrum bizottság (TAB / KÁB), valamint a DE Erasmus Albizottság pozitív döntése a pályázatról;
  • Az adott félévre vonatkozó beiratkozást igazoló dokumentum;
  • Mind a három fél által aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement), ill. szakmai gyakorlat esetén képzési szerződés (Training Agreement);
  • Baleset és egészségbiztosítás (Európai Egészségbiztosítási Kártya, E111)

Ezen dokumentumok bemutatása után kerül sor az ösztöndíjszerződés megkötésére:  (ajánlott minimum két héttel a kitazás előtt, a banki átutalás 8-10 banki munkanapot vesz igénybe!)

 

A külföldi szállás és a mindennapi élet egyéb ügyeinek megszervezése a kiutazó feladata. Az Iroda a pályázati anyag kiküldésekor rákérdez, hogy a fogadóegyetem tud-e szállást biztosítani kollégiumban, és tájékoztatja a pályázót a lehetőségekről, azonban semmifajta felelősséget nem vállal a szállásért. (A szállásokról és a mindennapi praktikus információkról, megélhetési költségekről olvashatnak honlapunkon korábbi kiutazók beszámolójában.) Szintúgy a kiutazó szervezi az utazást és a (felelősség-/utasbiztosítást).

 

Az ERASMUS hallgatók számára biztosítottak a következők:

  • A tanulmányi szerződésben foglaltak teljesítésén túl az adott tanulmányi időszakban semmilyen egyéb tanulmányi kötelezettséget nem kötelező teljesítenie. (Amennyiben a kiutazó nem tudja a fogadó egyetemen a félévre vonatkozó valamennyi szokásos hazai tanulmányi kötelezettségét teljesíteni, ezeket előre, vagy utólag itthon pótolhatja.)
  • A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetnie (amennyiben a küldő intézményben tandíj fizetésére kötelezett, úgy azt be kell fizetnie a küldő intézményben).
  • A küldő intézmény a külföldön való tartózkodás idejére is folyósítja számára a megállapított ösztöndíjat.
  • Alanyi jogon az EHÖK havonta szociális támogatást fizet a külföldi lakhatáshoz való hozzájárulásként (2009/2010-ben kb 6000 Ft/hó)
  • Az ERASMUS program keretében a kiutazó hallgató ERASMUS támogatásban részesül, amely a felmerülő többletköltségek részleges fedezésére szolgál. A támogatás tanulmányok esetén 300Є, szakmai gyakorlat esetén 400 Є/hó.