Oktatói pályázat

 ERASMUS PÁLYÁZAT oktatói mobilitásra

A Debreceni Egyetem az ERASMUS-program keretében pályázatot hirdet rövidtávú (maximum 4 hetes) külföldi oktatási program folytatására a 2011/2012-es tanévben

Az ERASMUS pályázat feltételei:

 • ERASMUS támogatást a Debreceni Egyetem oktatási tevékenységében teljes- vagy részmunkaidőben (óraadóként) foglalkoztatott oktató kaphat.
 • Az ERASMUS oktató magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.
 • A kiutazás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet. Kutatási tevékenység és konferenciarészvétel nem támogatható!
 • Csak olyan a programban részt vevő országok felsőoktatási intézményeibe irányulhat mobilitás, amelyek legkésőbb a kiutazást megelőzően megkötött kétoldalú szerződéssel rendelkeznek és a partner is rendelkezik elfogadott Erasmus University Charterrel. (A Charterrel rendelkező egyetemek aktuális listája megtalálható: itt)
 • Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus támogatást külföldi oktatási tevékenység céljából.
  Előnyt élveznek azonban azok a pályázó oktatók, akik korábban még nem részesültek más Európai Uniós támogatásban vagy először kapnak ERASMUS támogatást.
 • A külföldi oktatási tevékenységet 2011. augusztus 1. és 2012. szeptember 30. között végezheti az oktató.
 • A kiutazó oktatónak igazolást kell szereznie arról, hogy a külföldön végzett oktatói tevékenység integrálható a fogadó intézmény valamely szakirányának tanrendjébe.
 • Az ERASMUS mobilitási támogatás időtartama minimum 5 nap vagy legalább 5 tanítási óra, illetve maximum 4 hét.
 • Az ERASMUS támogatás nem szükségszerűen fedezi teljes mértékben a felmerülő költségeket, hanem kiegészítő támogatást nyújt a külföldön történő tartózkodás felmerülő többletköltségeihez. A támogatott oktatási időszak hossza és az elnyert támogatás mértéke függ a célországtól.
 • Az oktató a kiutazást megelőzően írásbeli támogatási szerződést köt a Debreceni Egyetemmel.
 • Az oktató ERASMUS támogatásra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, az Európai Uniós program (pld. LEONARDO DA VINCI, Marie Curie ösztöndíj, JEAN MONNET) által biztosított támogatást azonos célra és költségekre nem vesz igénybe.

A pályázati határidő lejárt.
Központi kiirás: itt
Az on-line pályázati űrlap ITT érhető el