Graduális - Pályázat mellékletei

 A pályázat és mellékletei

I. Pályázati űrlap online: http://www.erasmus.unideb.hu/erasmuspaly20112012
 
Ha az online rendszerben nem jelenik meg a legördülő menüben a célegyetem (pl. MSc szakosoknál), mert még a szerződés folyamatban van, kérjük, emailben jelezze a hibát az erasmus@dote.hu címre.
 
A célegyetem pontos nevét kérjük az excel file-ban megadni (II.2.-es melléklet).
 
II.
1. 2 db színes útlevél fénykép kinyomtatva és jpg formátumban is.
2. A pályázó adatai excel formátumban (letölthető innen).
 
   III. ANGOLUL vagy, ha beszéli azt, a fogadó ország nyelvén benyújtandó MELLÉKLETEK:
 1. Curriculum Vitae - Europass formátumban, a www.europass.hu honlapról töltendő le
 2. Index angol fordítása (TO -tól igényelhető)
 3. Letter of Motivation - Motivációs levél 1 példányban és file-ban
A motivációs levél alapján a fogadóintézmény tájékozódik a pályázó nyelvtudásáról és indokairól, max 1-2 A/4-es oldal terjedelemben. A motivációs levélnek a következőket kell tartalmaznia:
- Miért akar külföldre utazni?
- Vannak-e korábbi tapasztalatai, letett vizsgái a választott programmal kapcsolatban?
- Milyen eredményt vár a külföldi tanulmányúttól? Hogyan befolyásolja az szakmai fejlődését?
- Mi a tervezett szakmai programja a tanulmányút idejére?
- Minden egyéb személyes szempont, elképzelés mely a pályázatot erősíti.
 
 IV. MAGYARUL (1 példányban) ELKÉSZÍTENDŐ MELLÉKLETEK, az alábbiak szerint számozva
 1. Szakmai önéletrajz MAGYARUL 1 példányban és file-ban, EUROPASS formátumban
 2. Motivációs levél MAGYARUL 1 példányban és file-ban
 3. Tanulmányi adatok: Teljes, hiteles index másolat
 4. Nyelvtudás : nyelvvizsgabizonyítvány(ok) másolata
 5. TDK munka és egyéb publikációk:
  • A TDK és OTDK előadások, pályamunkák bibliográfiája (cím, szerzők, év, helyezés),
  • További tudományos közlemények és előadások/ poszterek bibliográfiája (+ másolatban a közlemény címlapja, ill. a megfelelő konferencia programfüzet oldalak az absztrakttal és a konferencia programjával)
 6. További szakmai tevékenységről igazolások (pl. Mentőzés, MOE, SCORA, SCOPH, előadások, Szakkollégium)
 7. Társadalmi munka (MOE, Koll.bizottság., Sántha K. Szakkollégium igazolása, a diákszervezet által adott pontokkal).
 8. Útlevél v. ha az utazásokhoz azt használja, személyi igazolvány másolata
A pályázatot és mellékleteit (kivétel hivatalos dokumentumok másolatai) - tehát az II, III, IV.1, IV.2 részeket - elektronikus formában is be kell nyújtani: email-ben kell eljuttatni csatolt állományként az erasmus@dote.hu címre.
Kérjük, hogy a következő elnevezéseket használja a csatolt állományoknál (ÉKEZET NÉLKÜL!):
vezetéknév_keresztnév_data.xls
vezetéknév_keresztnév_cv_hu.doc,
vezetéknév_keresztnév_cv_en.doc,
vezetéknév_keresztnév_mot_level.doc,
vezetéknév_keresztnév_mot_letter.doc,
(példa: Kovacs_Jozsef_cv_hu.doc)
AZ FENTIEKNEK NEM MEGFELELŐ ÁLLOMÁNYNEVEK ESETÉN A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN.